อนุโมทนากับคุณหมอกานต์ คุณหมอฟรอด คณะซ้อแดง ราชบุรี ถวายข้าวสองพันกิโลกรัม น้ำมันพืช20ลัง หมูสามชั้นห้าร้อยกิโลกรัม หมูเนื้อแดงห้าร้อยกิโลกรัม ถวายทำอาหารเลี้ยงพระสงฆ์ 450 รูป/คน วันที่23-28 กรกฎาคม 2561

อนุโมทนากับคุณหมอกานต์ คุณหมอฟรอด คณะซ้อแดง
ราชบุรี ถวายข้าวสองพันกิโลกรัม น้ำมันพืช20ลัง หมูสามชั้นห้าร้อยกิโลกรัม หมูเนื้อแดงห้าร้อยกิโลกรัม ถวายทำอาหารเลี้ยงพระสงฆ์ 450 รูป/คน วันที่23-28 กรกฎาคม 2561
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ที่พุทธมณฑล ศาลายา นครปฐม
พระสงฆ์หมู่ใหญ่เข้าเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นพุทธบูชา
ขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธาค่ะ

ยังขาดน้ำดื่ม 2 คันรถ ร่วมเป็นเจ้าภาพน้ำดื่มได้นะคะ
อนุโมทนาค่ะ

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ