อดีตวันศุกร์ที่17มีนาคม 2566

อดีตวันศุกร์ที่17มีนาคม 2566

เส้นทางแสวงบุญ

บุญกุศลที่เกิดขึ้นในดินแดนพุทธภูมิ ณ.สี่สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย

เมื่อค่ำคืนของเมื่อวาน

จุดเทียนห้าร้อยถวายเป็นพุทธบูชาณ.ยมกปาฏิหาริย์สถานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรม มีผู้บรรลุธรรมสองร้อยล้านคน

ทำวัตรสวดมนต์เย็นระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย แผ่เมตตาถึงบิดามารดาปู่ย่าตายายให้มีดวงตาเห็นธรรม

เช้าทำวัตรเช้าทำบุญใส่บาตร

อธิษฐานบารมีถึงรัตนอุบาสก
—อนาถบิณฑิกะเศรษฐี–
คุณธรรมใดทำให้เป็นพระโสดาบัน
ข้าพเจ้าขอมหาอนุโมทนาทุกธรรม
ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงธรรมด้วยอนุโมทนานี้ด้วยเทอญ
…………………………………………
ร่วมกันถวายปัจจัยแก่พระวิทยากร

แยกย้ายเดินทางกลับประเทศไทย

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ และคณะเดินทางไปราชฤคห์เพื่อร่วมโครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติแดนแดนพุทธภูมิ ณ.สี่สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

สาธุห้าล้านบุญ
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ