อดีตของวันอาทิตย์ที่12มีนาคม 2566

อดีตของวันอาทิตย์ที่12มีนาคม 2566

ช่วงเช้า
ทำวัตรเช้าสวดมนต์ขณะที่รถเคลื่อนสู่เมืองพาราณาสี
ประเทศอินเดีย

ช่วงเย็น
ลงเรือล่องแม่น้ำคงคาพระสงฆ์บังสกุลกรวดน้ำอุทิศแก่สรรพสัตว์ สรรพวิญญานไม่มีประมาณ

ร่วมกันถวายปัจจัยแก่พระสงฆ์เพื่อสร้าง
วัดไร่เพชรภาวนาสืบทอดพระพุทธศาสนา

ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระรัตนตรัย

แม่น้ำคงคา สายน้ำแห่งธรรม
เกิด แก่ เจ็บ ตาย

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ