อดทนไว้ก่อนนะใจเจ้าเอย ข้าวอนจงแข็งแกร่งแล้วทนรอให้ถึงพรุ่งนี้

อดทนไว้ก่อนนะใจเจ้าเอย ข้าวอน

จงแข็งแกร่งแล้วทนรอให้ถึงพรุ่งนี้