อดทนให้ได้มา ในทางโลก…

อดทนให้ได้มา ในทางโลก
เจ็บปวด อ่อนล้า
อดทนให้หมดไปในทางธรรม
สง่างามในท่ามกลาง

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ