หาบุญทำ วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเด็กนักเรียนอนุบาลสิงหบุรี และอาจารย์

หาบุญทำ
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561
เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเด็กนักเรียนอนุบาลสิงหบุรี และอาจารย์
ก๋วยเตี๋ยว 2,500 ชาม โดนัลสเปน 2,100 ชิ้น น้ำอินตาเลี่ยนโซดา 2,500 แก้ว ขนม 2,500 ห่อ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
ใช้ลมหายใจ…ให้เกิดประโยชน์..
แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ