ส่งมอบแล้ว…

ส่งมอบแล้ว

“ฅนอาสา ศิษย์ดงยาง”ตัวแทนส่ง
มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ
โรงพยาบาลในเขต จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีแม่ชี ดร.ทศพร วชิระบำเพ็ญ
เป็นผู้สนับสนุนดังนี้
-รพ.อ.สูงเนิน
-รพ.เทพรัตน์
-รพ.อ.โนนไทย
-รพ.อ.ด่านขุนทด
-รพ.อ.สีคิ้ว
เมื่อ19เมษายน2563
กราบขอบคุณและอนุโมทนากับ
ผู้สนับสนุนและ”ฅนอาสา ศิษย์ดงยาง ทุกท่าน

saveบุคลากรทางการแพทย์

หมอรอดเราก็รอด

ฅนอาสาศิษย์ดงยาง