ส่งมอบบุญด่วนจี๋

ส่งมอบบุญด่วนจี๋
เป็นตัวแทนเจ้าภาพถวายข้าวสาร100กระสอบ
จำนวน 1,000ถุง
ไข่ไก่สด 1,000 แผง
ไข่เค็ม 5,000ฟอง
น้ำมันพืช 1,000 ขวด
น้ำดื่ม 4,800 ขวด
เจ้าอาวาสวัดมงคลวราราม
แจกจ่ายแก่ประชาชนชุมชนรอบวัด
ที่ได้รับผลกระทบโรคโควิด19 ประชาชนจำนวน1,000ครอบครัว
แจกวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2563

เป็นตัวแทนเจ้าภาพถวายข้าวสาร120กระสอบ
จำนวน 1,200ถุง
น้ำมันพืช 1,000 ขวด
ไข่ไก่ 1,000 แผง
ถวายเจ้าอาวาสวัดตะล่อม จรัญสนิทวงค์ กรุงเทพฯ
แจกประชาชน 1,000ครอบครัว
แจกวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน 2563

ถวายข้าวสาร10กระสอบจำนวน 100ถุง
พระสงฆ์วัดมะพร้าวเตี้ยพร้อมไข่ไก่100แผง
แจกวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน 2563

เป็นตัวแทนถวายข้าวสาร 60 กระสอบ
จำนวน600ถุง น้ำมันพืช600ขวด
ไข่ไก่600แผง ถวายเจ้าอาวาสวัดดอนตะโหนด
อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี
แจกประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด19

เป็นตัวแทนเจ้าภาพถวาย
ข้าวสาร40กระสอบจำนวน400ถุง
วัดโบสถ์อินทรสารเพชร
กรุงเทพฯหุงแจกประชาชนชุมชน
รอบๆวัด

เป็นตัวแทนเจ้าภาพมอบข้าวสาร100กระสอบ
จำนวน 1,000ถุง
น้ำมันพืช 1,000ขวด
ไข่เค็ม5,000 ฟอง
ให้อาสากู้ภัยดุสิต
นำแจกจ่ายประชาชน จ.พัทลุง จ.นครศรีธรรมราช
จำนวน1,000ครอบครัว
แจกวันจันทร์ที่8มิถุนายน 2563

มอบให้ชุมชนหัวหิน15กสอบ จำนวน150ถุง
ประชาชน150ครอบครัว

รวมทั้งหมด4,450ครอบครัวจากบุญด่วนจี๋

มีรายชื่อรอรับข้าวสารอาหารแห้งประมาณ4,600
ครอบครัวที่ลำบากในเรื่องข้าวปลาอาหารจำนวนมาก

ในขณะเดียวกันก็มีเจ้าภาพใจดี
ที่มีกำลังมากบ้างน้อยบ้างร่วมบุญด่วนจี๋
ในเวลาอันรวดเร็ว

ความกรุณาปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่น
เป็นความสุขของผู้ให้เสมอ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

แก่พระสงฆ์วัดตะล่อม