ส่งน้ำดื่มบ้านเพชรบำเพ็ญ1,000โหลจำนวน12,000ขวด ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม หลายจังหวัดตอนบนของประเทศไทย

ส่งน้ำดื่มบ้านเพชรบำเพ็ญ1,000โหลจำนวน12,000ขวด
ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม หลายจังหวัดตอนบนของประเทศไทย
ขนส่งโดยสายการบินนกแอร์ แจกจ่ายโดยอาสากู้ภัยดุสิต
ร่วมด้วยช่วยกันค่ะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ