ส่งข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มหน้ากากอนามัยถวายพระสงฆ์สามเณรและผู้ปฎิบัติธรรมภาคอีสาน

พรุ่งนี้ส่งข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มหน้ากากอนามัยถวายพระสงฆ์สามเณรและผู้ปฎิบัติธรรมภาคอีสานจังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด สกลนคร บึงกาฬ หนองคาย นครพนม
กาฬสินธุ์ ยะลา ปัตตานี

เงินที่ทุกท่านร่วมบุญมาเป็นบุญใหญ่ถวายแก่พระสงฆ์สามเณร
ในพระพุทธศาสนา บุญครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากท่านไม่ร่วมบุญ
ทุกบาททุกสตางค์รวมกันเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่
พร้อมนำส่งทั้งหมด119วัด

มีเงินอย่างเดียวคงทำไม่ได้ต้องมีศรัทธาด้วย
ข้าพเจ้ามีรัตนตรัยเป็นที่พึงตลอดชีวิต

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ