สิ้นสุด..เพื่อเริ่มต้นใหม่

สิ้นสุด..เพื่อเริ่มต้นใหม่
มีวาสนาได้ร่วมโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ
จ.ภูเก็ตถึงจ.นครปฐม ปี2563-2564

สร้างกำลังใจเพื่อรักษาศรัทธา
ให้มั่นคงในคุณพระศรีรัตนตรัย
ขอให้มีชีวิตถึงวันพรุ่งนี้

มหาเจดีย์ภักดีประกาศคือที่หมาย

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ