สิ่งใดไม่ใช่ของเรา แม้อยู่ตรงหน้าก็คว้าเอามาไม่ได้

สิ่งใดไม่ใช่ของเรา แม้อยู่ตรงหน้าก็คว้าเอามาไม่ได้
สิ่งใดที่เป็นของเรา ก็ต้องเป็นของเราแน่นอน แค่ช้าหรือเร็ว

อย่าปล่อยให้กิเลสในใจลอยนวล
ไตร่ตรองให้ดี มีชีวิตเพื่ออะไร

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ