สิ่งที่ให้ออกไป ได้รับมากลับมาหลายร้อยเท่า

สิ่งที่ให้ออกไป ได้รับมากลับมาหลายร้อยเท่า
ความตระหนี่หมดไป
ความเห็นแก่ตัวน้อยลง
ความปรารถนาดีเกิดเป็นมิตรภาพ
ให้ด้วยความบริสุทธ์ใจ สุขใจตั้งแต่คิด
โอกาสอยู่แค่เอื้อม ร่วมด้วยช่วยกัน
มีคนที่ลำบากมากกว่าเราอีกมาก
บางครอบครัวน้ำสักขวดยังหาไม่ได้

เป็นกำลังใจไปด้วยกัน สู้ สู้ค่ะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ