สัญญาไม่เที่ยง

สัญญาไม่เที่ยง
บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
ครบ 100 วัน ณ.วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ