สัจธรรมชีวิตที่ทุกคนหนีไม่พ้น ลบไม่ได้..

สัจธรรมชีวิตที่ทุกคนหนีไม่พ้น ลบไม่ได้..

จะเกิดกี่ครั้งแรงกฎแห่งกรรม..จะตามไปทำหน้าที่

จ้างวานให้ออกไป..หรือผลัดผ่อนไม่ได้เลย

กรรมเหมือนอินเตอรเน็ต..Wi-Fi

เชื่อมต่อกับการเกิดเป็นคน..เกิดเป็นสัตว์

ตามแรงของผลกรรม

บางคน..มีความทุกข์..ใช้ทุกข์เป็นที่ตั้ง

ยอมรับผลทุกอย่าง..ในที่สุดก็ผ่านทุกข์

โดยมีสติ..การบอกเล่าถึงทุกข์เพื่อให้คนอื่นเห็นใจ

แต่เรื่องของเรา..อย่าเล่าเด็ดขาด

เพราะไม่ใช่เพื่อให้หลุดพ้นจากทุกข์

ผู้ที่กำลังฟังเรื่องทุกข์ของเรา

เขาช่วยอะไรเราไม่ได้..อย่างยั่งยืน..

ฟังแล้ว..เขาช่วยไม่ได้..ไม่ได้จบแค่นั้น

เขาเอาเรื่องเรา..ไปพูดต่อ

เขาก็จะมีวิถีที่ทุกข์ทน..เท่ากับเรา

เหมือนเราทำร้ายผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว

ทุกอย่างในโลกนี้..ไม่ยั่งยืน

เก็บความทุกข์ขึ้นมา..พิจารณาให้ดีๆ

บางครั้งการไม่ปล่อยว่าง..ในสิ่งที่เรายึดถือเอาไว้

ทำให้เราอยู่ในที่แคบ..อย่าหนีตัวเอง

หลายคนยอมล้มละลาย..เพื่อไม่ต้องจ่ายหนี้สิน

กฏหมายไม่ให้โอกาสอีกต่อไป..เริ่มต้นไม่ได้

แต่กรรมตามไปเกิดใหม่..ทำอะไรก็ล้ม

กรรมแก้ไม่ได้..ถ้าไม่ทำเพิ่ม..ก็ไม่ต้องทนทุกข์

กรรมดีส่งผลทุกวัน..มีกินมีใช้..ไม่ลำบาก

ไม่ได้ซ้ำเติมใคร..แต่เคยทุกข์..

ถามตัวเองเสมอว่า..วันนี้ใจชั่วหรือเปล่า??

ความบริสุทธิ์ของจิต ของใจเท่านั้น

ที่..ทำให้เรามีชีวิตอย่างไม่ประมาท

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ที่มา : https://www.facebook.com/sasinunarunkittipat