สติ

..สติ..เป็นอย่างเดียว..ที่จะดับทุกอย่างได้..
..ขาดสติ..ก็เป็นอย่างเดียว..ที่เผาผลาญทุกอย่างได้เช่นกัน..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..