สงกรานต์ศิลาลาดแห่พระธาตุประกาศธรรม

#สงกรานต์ศิลาลาดแห่พระธาตุประกาศธรรม
วันที่ 9-12 เมษายน พ.ศ. 2564
———————————————
#เชิญชวนทุกท่านร่วมในขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ
———————————————-
..#พรุ่งนี้ วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564
เริ่มขบวนแห่ จากอุทยานธรรมดงยาง
ไปตามถนน ผ่านชุมชนหมู่บ้านต่างๆ
เพื่อให้พี่น้องได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ
และสรงน้ำพระสงฆ์ตามฮีตประเพณีสงกรานต์
และไปจบขบวนที่วัดโพธิ์ธาราม ต.โจดม่วง
ช่วงเย็นมีปฏิบัติธรรมฟังเทศน์ ๑กัณฑ์
ช่วงเช้าทำบุญใส่บาตรถวายผ้าป่า
——————————————–
#กำหนดตารางขบวนแห่ในแต่ละวัน
วันที่ 9 เม.ย. — ต.โจดม่วง วัดโพธิธาราม
วันที่ 10 เม.ย. — ต.หนองบัวดง วัดหนางบัวดง
วันที่ 11 เม.ย. — ต.กุง ที่ว่าการอ.ศิลาลาด
วันที่ 12 เม.ย. — ต.คลีกลิ้ง วัดดงก้าวกัลยาราม
————————–
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ