สคส ปี ๒๕๖๔

ขอให้ทุกท่าน
ประสบแต่โชคลาภ 
มีสุขภาพแข็งแรง 
ขอให้ความโชคดีวิ่งเข้ามาในชีวิต 
ขอให้พรอันศักดิ์สิทธิ์ห้อมล้อมรอบกาย 
ขอให้สมหวังสมปรารถนา 
หมดหนี้ มีกินมีใช้ตั้งแต่วันนี้
และตลอดปี2564

สวัสดีปีใหม่ค่ะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ