ศุกร์ที่ 12พฤศจิกายน 2564

วันศุกร์ที่ 12พฤศจิกายน 2564
วันพระขึ้น8ค่ำเดือน12ปีฉลู
ร่วมทอดกฐินตั้งโรงทานเลี้ยงพระและญาติโยม
งานทอดกฐินวัดหนองขาม ต.ห้วยทรายเหนือ
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ร่วมทอดกฐินตั้งโรงทานเลี้ยงพระและญาติโยม
งานทอดกฐินวัดป่าศรีอรุณธรรมาวาส
ต.สระเยาว์ อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

ถวายน้ำดื่ม400โหลจำนวน4,800ขวด
พระสงฆ์สามเณรวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆษ นครปฐม

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
เข้าปริวาสกรรม ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ