ศีลทานภาวนาน้อมอุทิศถวาย เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)

ศีลทานภาวนาน้อมอุทิศถวาย
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)

ด้วยสำนึกและอาลัยหาที่สุดมิได้
เกล้า ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญและคณะศิษย์