ศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหว

..วันเสาร์..อาทิตย์ที่ 19-20 ตุลาคม 2562..

..ศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหว..

..งานทอดกฐินบ้านเพชรบำเพ็ญ..
..งานทอดกฐินวัดเขาอิติสุคโต..

..ชีวิตแตะสุข..วันต่อวัน..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..