วันแห่งความรัก..

วันแห่งความรัก

งานในโรงอาหารเคลื่อนที่เริ่มเวลา11โมงเช้าตั้งเตานึ่งข้าวเหนียวทยอยใส่ถุงเพื่อสะดวกในการหยิบใส่บาตร ทีมนึ่งข้าว5คน

เมนูอาหารทีมซื้อของ2คน ออกซื้อของ8โมงเช้าที่แมคโคสกลนคร

ทีมอาหารเริ่มบ่ายสามโมง ปอกแครลอท
ซอยหอม ปอกกระเทียม คั่วพริก ล้างผัก
ปั่นพริก หมักหมู หมักไก่ แช่น้ำแข็ง ต้ม
ปลาร้า เตรียมผักสด ปิดครัว3ทุ่ม

เริ่มตี3 จัดผัดสลัดใส่กล่อง จัดข้าวเหนียวมะม่วงใส่กล่อง ทีมทอด ทีมผลไม้ ทีมน้ำพริก อาหารทุกกล่องถูกจัดใส่กล่องโฟมลำเลียงขึ้นรถสามคัน

ทีมล้างเก็บล้างเมื่อทุกอย่างขึ้นรถ

ของสดที่ต้องเตรียมทุกวันประมาณ1,500กิโลกรัม รวมข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวมะม่วงสุก400 กิโลกรัม

ถุงใส่อาหาร กล่องบรรจุ ทุกชนิดที่ต้องพร้อม ถาดอาหาร กระทะ หม้อ เตาเขียง
มีด เครื่องบด


ทีมงานที่ร่วมทำงานในครัวมาจากบ้านเพชรบำเพ็ญทั้งหมดประมาณ30คน

ทำหน้าที่ด้วยกำลังใจ กำลังกาย และกำลังทรัพย์ มีผู้ร่วมบุญไม่ขาดสายทุกวัน
ตั้งแต่1-10-20-30-59-100-500บาท
ทำให้มีโอกาสร่วมกันสร้างบุญกุศลเพื่อ
ถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย

การมีโอกาสได้ถวายอุปฐากภัตตาหารแก่
พระอาจารย์จรัน อนังคโน ผู้นำพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา ที่เดินจาริกธรรมยาตรา ฝึกกาย ฝึกจิต

ปฎิบัติธรรมด้วย กาย เวทนา จิต ธรรม
เห็นแล้วเกิดความศรัทธาอย่างแรงกล้า ที่จะ
ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกัน

ระยะทางไม่ใช่อุปสรรค กำลังกายก็ไม่ใช่อุปสรรค หากผู้นำยังเดินอยู่ข้างหน้า ทำให้
ผู้ปฎิบัติทุกท่าน ย่างก้าวด้วยสติ มีกำลังใจที่จะตามผู้นำอย่างไม่หวั่นไหวเช่นเดียวกัน

พระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวแก่ผู้พบเห็น
ยังให้เกิดศรัทธาเสมอ ไม่ว่าจะผ่านหมู่บ้านไหนก็มีศรัทธา นั่งรอใส่บาตรตลอดทาง

การทำหน้าที่ของแต่ละท่านเห็นแล้วนำ้ตาไหลด้วยความตื้นตันใจ

ต่างฝ่ายต่างอดทน เพื่อรอ และเพื่อเดินไปข้างหน้าอย่างเด็ดเดี่ยว

วาสนาของชีวิตได้ดูแลครูอาจารย์ในหน้าที่
ที่ต่างกัน ตั้งแต่วิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปัฎฐานสี่ และจาริกธุดงค์วัตร

เกิดมามีปัญญาก็หาทรัพย์ภายในไม่ยาก
เพียงน้อมใจให้มีศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัย เวลาของชีวิตก็มีค่าหาสิ่งใดเปรียบเทียบไม่ได้ในโลกนี้

เงินทองทรัพย์สินเป็นทรัพย์ภายนอกไม่ยั่งยืน มีมากมายมหาศาลในวันนี้ ชั่วข้ามคืน อาจหมดสิ้นเหมือนฝันไป ยศถาบรรดาศักดิ์ เป็นเรื่องของโลกธรรม
สูงสุดสู่สามัญ

เนื้อนาบุญของโลกท่านทำหน้าที่ของท่าน
ส่วนเราเป็นหนึ่งในพุทธบริษัทสี่ ทำหน้าที่
ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของชีวิต

ทำบุญตามกำลังเป็นกองทัพมด บุญสำเร็จ
เรียบร้อยงดงาม ต่างคนต่างห่วงใยให้กำลังใจกันด้วย
การกระทำที่สงบนิ่ง


ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจริญมีความปรารถนาที่จะขอมีส่วนในบุญของท่านทั้งหลาย

ขอให้ข้าพเจ้ามีความเจริญในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความเพ่งเพียร
อดทนใดที่ท่านทั้งหลายกระทำจนเกิดคุณวิเศษในธรรมแล้ว ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญา
ในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท

น้อมกราบพระรัตนตรัยด้วยเศียรเกล้า

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี


ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายไม่ซับซ้อน
เวลาเรามีเท่าๆกันทุกนาที
อยู่ที่เราจะใช้เวลาทำอะไรให้ชีวิต

ความรักในสิ่งที่ศรัทธา
ศรัทธาโดยไม่มารยาแสแสร้ง มีชีวิตเป็นเดิมพัน
ครูบาอาจารย์ทำให้ดู แสดงให้เห็น
เราจะรออะไร

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ