วันแรม14ค่ำเดือน9

วันแรม14ค่ำเดือน9
วันบุญประดับดิน ถวายผ้าป่าสร้างลานเจดียพระธาตุ
โฮมบุญ วัดมะฟัก บ้านจิกสังขทอง อ.ราษีไสล จ.ศรีสะเกษ

วันเวลาไม่เคยรอใคร ตัดความตระหนี่ไม่ได้ก็ไม่มีโอกาส
ความตายรออยู่ข้างหน้า หาบุญทำพร้อมดับทุกเวลา

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ