วันแม่ปีนี้อยู่ไกล……

วันแม่ปีนี้อยู่ไกล แม่ปราวนาอุปฐากพระสงฆ์ตลอดพรรษา
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย

ขอความมุ่งมั่นและความศรัทธาที่แม่ทำทุกวัน จงเป็นพรอันประเสริฐให้ลูกทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความสุขกายสุขใจ เจริญรุ่งเรืองค้าง่ายขายดีมีกำไร
มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเทอญ

ไม่มีวันไหนไม่คิดถึง 
รักเสมอ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ