วันเสาร์ที่9มกราคม 2564

วันเสาร์ที่9มกราคม 2564
ร่วมเป็นเจ้าภาพ
งานฌาปนกิจศพหลวงปู่ทองสูรย์ อนาลโย
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
และญาติโยมผู้ร่วมงาน
…………………………………………………….
ข้าพเจ้าทำหน้าที่อุบาสิกาอุปฐาก
พระสงฆ์ที่เจริญวิปัสสนากัมมัฎฐานตามแนวสติปัฎฐานสี่ ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ที่จาริกธุดงค์วัตรขัดเกลาจิตตลอดถึงพระสงฆ์ที่อาพาธและมรณะภาพด้วยสำนึกในคุณของพระศรีรัตนตรัย

ข้าพเจ้ากราบน้อมถวายเป็นพุทธบูชา 
ธรรมบูชา สังฆบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
เพื่อประโยชน์แก่ธรรมสังเวชเจริญมรณานุสติ 
ยังความไม่ประมาทแก่ชีวิต
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ