วันเสาร์ที่7พฤศจิกายน 63

วันเสาร์ที่7พฤศจิกายน 63

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ในทิศทั้งสี่ เข้าปริวาสกรรม
ณ.อุทยานธรรมดงยาง วัดดงก้าว
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
———————————–
ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
 ณ.มจร.จังหวัดนครพนม
———————————–
ทอดผ้าป่าซื้อที่ดินถวายวัดทุ่งเสียงธรรม 
ต.บ้านไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
และญาติโยมที่มาร่วมบุญ
———————————–
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ที่มาอบรม ณ.วัดเจียงอี จังหวัดศรีสะเกษ
———————————–
ทำบุญผ้าห่มกับพระมหาทานลำปาว จ.กาฬสิน
เพื่อส่งมอบให้ผู้ที่เหน็บหนาวในช่วงเข้าฤดูหนาวจำนวน1,000ผืน
———————————-
ทำบุญไถ่ชีวิตโคจากโรงฆ่าสัตว์
เข้าสู่คอกเขตอภัยทาน ที่พักสงฆ์อุดมโชคโนนโพน
 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
……………………………………………………
รวมถวายภัตตาหารพระสงฆ์สามเณร
และเลี้ยงอาหารญาติโยมวันนี้รวม
3,500รูป/คน

ทำทุกๆวันเช่นนี้
ทำก่อนที่จะหมดเรี่ยวแรง
ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน
ทำได้..ให้ได้..ใจสำคัญที่สุด..

วิธีฝึกเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานฉบับลืมตา

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ