วันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์ 2564

วันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์ 2564

ทำบุญอุทิศให้บิดามารดาเนื่องในวันครบรอบวันเสียชีวิตปีที่16

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ปฎิบัติธรรมเจริญกรรมฐาน
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ 
โครงการท่องจำพระปาฎิโมกข์
เจริญสติศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย
สวดท่องจำพระปาฎิโมกข์
ณ.วัดป่านาแก ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว
จ.ยโสธร 

ถวายผ้าไตรบวชเณรจำนวน50ไตร
ณ.วัดปาศรีราชา ต.ประดู่ อ.สำโรงทาบ
จ.สุรินทร์

ถวายปัจจัยซื้อที่ดินถวาย
สำนักปฎิบัติธรรมทุ่งโพธิไพศาล
จ.สกลนคร

ร่วมไถ่ชีวิตโคแม่ลูกจำนวน20ชีวิต
เข้าคอกเขตอภัยทาน
ที่พักสงฆ์อุดมโชคโนนโพน ต.บ้านเนิน
อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

เพื่อน้อมอุทิศแก่บิดามารดาผู้ล่วงลับ

ข้าพเจ้าขอน้อมถวาย เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาสืบต่อไป
———————-
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
พระธรรมวินัยที่ท่านเจริญสติเจริญปัญญา
จนเกิดความเชี่ยวชาญแตกฉานแล้วใน
พระธรรมวินัยและทุกพยัญชนะตัวอักษรทุกเสียง 
ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิดพระคุณเจ้า

น้อมกราบอนุโมทนาทุกความเพียร

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ