วันเสาร์ที่5พฤศจิกายน 2565

วันเสาร์ที่5พฤศจิกายน 2565

ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์งานทอดกฐิน
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย
กำแพงแสน จ นครปฐม
ปัจจัยที่ญาติโยมร่วมบุญมารวมทั้งอุทยานธรรมดงยาง
น้อมถวายทอดกฐินเป็นพุทธบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมอุทิศถวายแก่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์

ด้วยสำนึกในพระคุณหาที่สุดมิได้

เกล้า แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ยอดโอนร่วมบุญกฐิน

วัดอุทยานธรรมดงยาง จ.ศรีสะเกษ
และ ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ = 100,000 บาท

คณะศิษย์โอนสมทบ 103,345.78 บาท

รวมยอดเงิน = 203,345.78 บาท

สาธุอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ