วันเสาร์ที่4เมษายน 2563

วันเสาร์ที่4เมษายน 2563

ถวายกุ้ง หมู ไก่ ข้าวสาร สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน มีดโกน
น้ำดื่มแก่พระสงฆ์ สามเณร แม่ชีผู้ปฎิบัติธรรม
ณ.อุทยานธรรมดงยาง จ.ศรีสะเกษ และพระสงฆ์จังหวัดต่างๆ

ส่งมอบหน้ากากอนามัย เจล หมวกหน้ากาก หน้ากากผ้า
หน้ากากใส ให้รพ.ต่างๆ รวม 4,000ชิ้น

ทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นยังคงเป็นเช่นนั้นเอง
การปฎิบัติธรรมก็ยังดำเนินไปเพื่อความสละ ละ วาง
อย่างต่อเนื่อง ด้วย กาย เวทนา จิต ธรรม
ต่างคนต่างมีหน้าที่ ที่รับผิดชอบร่วมกัน
เพื่อขับเคลื่อพระพุทธศาสนา และสังคม

ยังมีลมหายใจ เหน็บหนาวเพียงใดจงมีสติ
บุญทานที่ทุกท่านร่วมทำให้เกิดขึ้น
เป็นเลือดเนื้อของพระสงฆ์สามเณร
คุณพระศรีรัตนตรัยเป็นเกราะอย่างดี ณ.เวลานี้
ขอให้บุญรักษา คุณพระคุ้มครองให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง
แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยทั้งหลายทั้งสิ้น

ทำดีพูดดีคิดดีเป็นกำลังใจอย่างดีทุกวัน
อะไรจะเกิดขึ้นขอเพียงมีสติ เราพบเห็นภัยที่เกิดพร้อมกัน
นี่คือข้อสอบใบแรกและใบสุดท้ายของทุกคนที่ต้องพบเจอ
เราจะผ่านพ้นภัยครั้งนี้ไปด้วยกัน

ลมหายใจมีค่าดุจเพชร
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ