วันเสาร์ที่4ธันวาคม 2564

วันเสาร์ที่4ธันวาคม 2564
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พรธุดงค์จำนวน350-400รูป
ณ.วัดอัมพวันธาราราม
โครงการจาริก
อุทยานธรรมดงยางสู่วัดไพรพัฒนา จ ศรีสะเกษ
อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ