วันเสาร์ที่30ตุลาคม 2564

วันเสาร์ที่30ตุลาคม 2564

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน วัดมะฟัก
ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน วัดดอนตะโหนด
ต.โพธิ์ทะเล อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

ร่วมบุญสร้างโรงเรียนศากยะบุตรสามเณรสีหะ
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์
วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ต.อัมพวา อ.อัมพวา

จ.สมุทรสงคราม

ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
อุทยานธรรมดงยาง วัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ