วันเสาร์ที่3ตุลาคม 2563

วันเสาร์ที่3ตุลาคม 2563
วันเทโวโรหนะ
ประกาศมหาอนุโมทนา
เจ้าภาพทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านทั้งหลายร่วมบุญ
ถวายมหาสังฆทานทุกวันตลอดพรรษาแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ณ.จังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด
นครพนม อุบลราชธานี มุกดาหาร เพชรบุรี

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลให้เจ้าภาพทุกท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิพาน ธนสารสมบัติเทอญ
———————————
ตลอดเวลาในพรรษานี้ข้าพเจ้าเจริญสติปัฎฐานสี่น้อมน้อมถวายลมหายใจเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 

สำรวมกายวาจาใจให้ทานด้วยทรัพย์ที่บริสุทธิ์ดีแล้วถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์เนื้อนาบุญหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย

ตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารแก่ญาติโยมที่รักษาศีลอุโบสถและผู้ที่มาทำบุญมหาสังฆทานตลอดพรรษาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย

ถวายกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์
สร้างวิหารลานเจดีย์ถวายไว้ในพระพุทธศาสนาตลอดพรรษา
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย

ผลบุญใดที่ข้าพเจ้ามีศรัทธาทำไว้ดีแล้ว
ขอให้ท่านทั้งหลายจงกล่าวคำอนุโมทนาสาธุเถิด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ