วันเสาร์ที่29กุมภาพันธ์ 2563

วันเสาร์ที่29กุมภาพันธ์ 2563
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ณ.สวนป่ากตัญญุตาราม บ้านโคกสว่าง
ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด..
เตรียมเดินจาริกธุดงค์ในสี่สังเวชนีย์สถาน ประเทศอินเดีย
…………………………………………………..
การก้าวไปข้างหน้าแต่ละก้าว
เพื่อบูชาคุณของพระรัตนตรัย
ประเสริฐกว่าทรัพย์สมบัติเงินทองของมีค่า
ผู้ใดได้ลงมือกระทำ ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ