วันเสาร์ที่28พฤษภาคม 2565

วันเสาร์ที่28พฤษภาคม 2565

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์
วัดสะเดา ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายปัจจัยทอดผ้าป่า 2565 กองครั้งที่6
ยอดรวม1,105กอง
ร่วมถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
เดินธรรมยาตราวัดไตรสิกขาสู่วัดพระธาตุนาดูน
ณ.วัตสว่างหัวนาคำ
อ. ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรีองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

ประชาสัมพันธ์
ท่านสามารถร่วมบุญทอดผ้าป่าได้ทุกวัน
ตามกำลังศรัทธา
บัญชีกสิกร 6332114318
ปัจจัยที่โอนมาทอดผ้าป่าทุกวัน
จนกว่าจะถึงสะดือเมืองมหาสารคาม

อนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมบุญทุกวัน
ขอให้ทรัพย์ที่ร่วมบุญมางอกเงยเหมือนรวงข้าวด้วยเทอญ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ