วันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2563

วันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2563
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร 
ณ.วัดประชาธิการาม ต.ท้ายเหมือง
จ.พังงา

ข้าพเจ้าขอน้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จ.ภูเก็ตถึงจ.นครปฐม
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระศรีรัตนตรัย

สังโฆเมนาโถ
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
———————————
จังหวัดพังงา

เมืองแร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา
ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร

เกาะบุญพระสงฆ์หมู่ใหญ่ถวายภัตตาหาร
ถวายน้ำปานะ ถวายลมหายใจ

..ใจที่คิดจะให้ตีค่าเป็นราคาไม่ได้..

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ