วันเสาร์ที่25ธันวาคม 2564

วันเสาร์ที่25ธันวาคม 2564

ถวายมหาสังฆทานแก่พระธุดงค์หมู่ใหญ่
ณ.วัดทางสาย ต.ธงชัย อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้าพเจ้าถวายอาหารบิณฑบาตรแก่
พระธุงค์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัย
บุญใดกุศลใดที่พระสงฆ์จาริกธุดงค์
จนเกิดองค์คุณเครื่องกำจัด
ขอคุณธรรมนั้นจงที่พึ่ง
แก่ข้าพเจ้าในการดำรงค์ชีวิตอย่างมีสติมีปัญญาด้วยเทอญ

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ