วันเสาร์ที่23เมษายน 2565

วันเสาร์ที่23เมษายน 2565

ถวายภัตตาหารแก่พระธุดงค์หมู่ใหญ่
และอุบาสกอุบาสิกาจาริกธุดงค์ถวายเป็นพุทธบูชาวัดพระธาตุพนม จ.นครพนม

ถวายภัตตาหารงานพระราชทานเพลิงศพ
คุณแม่บุญ หนองพร้าว
วัดโคกก่อง ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตน์
จ.ร้อยเอ็ด

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
เข้าฝึกอบรมท่องจำพระปาติโมกข์
ณ.วัดนาแก ต.นาแก
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ร่วมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์โครงการอบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ ณ.ศูนยพัฒนาศาสนาแคมป์สน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรีองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ