วันเสาร์ที่23ตุลาคม 2564

วันเสาร์ที่23ตุลาคม 2564
ตั้งองค์กฐินณ.อุทยานธรรมดงยางเตรียมทอดกฐิน70วัด
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดดงก้าวกัลยาราม
อุทยานธรรมดงยาง
วัดสวนป่ากตัญญุตาราม
วัดดงบก จ.ศรีสะเกษ
ตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารญาติโยมที่มาทำบุญ
อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ