วันเสาร์ที่21มกราคม 2566

วันเสาร์ที่21มกราคม 2566

ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์และแม่ชี
ณ.วัดอุทยานธรรมดงยาง
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์อบรมท่องสวดพระปาฏิโมกข์
วัดป่านาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
………….
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
…………..
อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ