วันเสาร์ที่2มกราคม 2564

วันเสาร์ที่2มกราคม 2564
ทำบุญใส่บาตร
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ณ.อุทยานธรรมดงยาง 
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
………………………………………………….
พอใจในสิ่งที่มี
พอดีในสิ่งที่พอใจ
ร่มเย็น เป็นสุข

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ