วันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ทำบุญคล้ายวันเกิดหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ จัดปฎิบัติธรรมถวายปฎิบัติบูชา ณ.บ้านเพชรบำเพ็ญ

วันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ทำบุญคล้ายวันเกิดหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
จัดปฎิบัติธรรมถวายปฎิบัติบูชา ณ.บ้านเพชรบำเพ็ญ
รายงาน​จำนวน​ผู้ปฎิบัติ
25มกราคมถึง 2กุมภาพันธ์
พระวิปัสสนาจารย์ 9 รูป
พระเข้าร่วมโครงการ 26 รูป
แม่ชี​พี่เลี้ยง​ 2 ท่าน
ทีมงาน​ฆราวาส​ 4 ท่าน
โยคี​แม่ชี​ 9​ ท่าน
โยคี​หญิง​ 45​ ท่าน
โยคี​ชาย​ 6 ท่าน
รวมทั้งหมด​ 65​ ท่าน
รวม 101 รูป/คน
จัดตั้งโรงทานถวายภัตาหารถวายพระสงฆ์และญาติโยม
วันที่1-2กุมภาพันธ์ 2562

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตน์ตรัยคุ้มครองปกปักรักษา
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ให้สุขภาพแข็งแรง
เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้พระพุทธศาสนายั่งยืนนาน

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่รวมแรงร่วมใจทั้งปัยจัย
ในงานนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง สุขกายสุขใจ
สมความปรารถนาทุกประการเทอญ

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ