วันเสาร์ที่2กรกฎาคม 2565

วันเสาร์ที่2กรกฎาคม 2565
ถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์เข้าปริวาสกรรมปฏิบัติธรรม
ณ.บ้านเพชรบำเพ็ญ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์
และผู้ปฏิบัติธรรม ณ.วัดพิชยญาติการาม
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ถวายภัตตาหารบิณฑบาตรแก่
พระสงฆ์สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
โครงการจาริกธุดงค์ผามออีแดงสู่เขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์

ถวายสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด

ถวายปัจจัยค่าภัตตาหารเดือนกรกฎาคม 2565
วัดป่าพุทธชินวงศ์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ