วันเสาร์ที่19ธันวาคม 2563

วันเสาร์ที่19ธันวาคม 2563
..จุดพักฉันเพล.. 
ณ ที่พักสงฆ์หินเภา ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

จุดพักปักกลด
 คืนวันที่ 19 ธันวาคม 2563 #สำนักสงฆ์บางท่าสำราญธรรม & #ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางท่า ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์โครงการเผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จ.ภูเก็ตถึงจ.นครปฐม
ปี2563-2564

ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระศรีรัตนตรัย

สังโฆเมนาโถ
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
———————————
—————————
สิ่งของทั้งหมดนี้ไม่ใช่ของข้าพเจ้าผู้เดียว
ข้าวน้ำอาหารได้ทรัพย์มาจากผู้มีศรัทธาในทิศทั้งสี่ร่วมบุญ
ท่านทั้งหลายจงกล่าวคำอนุโมทนาเถิด
———————————-
 ถวายน้ำดื่ม ​6,000ขวดแก่พระนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
โครงการ​ปฏิบัติ​วิปัสสนา​กัมมัฏฐาน​ของ​นิสิต​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ณ​ ศูนย์​ปฏิบัติ​ธรรม​มหา​จุฬา​อาศรม​ ตํา​บล​พญา​เย็น​ อําเภอ​ปากช่อง​ จังหวัด​นครราชสีมา​
……………………………………………………..
..ทำเพื่อละ..
..สละเพื่อบุญ..
..ทำเรื่องดีๆทุกวันเป็นปรกติ..
..ชีวิตเบื้องหน้า..
..ไม่มีอะไรน่าหวาดกลัว..
 ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ