วันเสาร์ที่16มกราคม 2564

วันเสาร์ที่16มกราคม 2564
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ 
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายอิฐแดงปูลานปฎิบัติธรรมวัดมะฟัก
อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ จำนวน30,000ก้อน

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาสืบต่อไป

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ