วันเสาร์ที่14ตุลาคม พ.ศ.2566

วันนี้..วันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน10ปีเถาะ
วันเสาร์ที่14ตุลาคม พ.ศ.2566
…………………………………………………..
เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย

พระสงฆ์ประชุมกันฟังพระปาติโมกข์
น้อมกราบมหาอนุโมทนาพระภิกษุสงฆ์ปราวนาเนสัชชิกปฏิบัติธรรมตลอดราตรี

ถวายไทยทานแก่พระภิกษุสงฆ์หลังจากเสร็จสิ้นการฟังพระปาติโมกข์

น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
…………………………………………………
อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ