วันเสาร์ที่12ธันวาคม2563

วันเสาร์ที่12ธันวาคม2563
โครงการเดินจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ์
จ.ภูเก็ตถึงจ.นครปฐม
จุดฉันเพลวันที่ 12 ธันวาคม 2563 
สวนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชินี 
ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
จุดพักปักกลด 
คืนวันที่ 12 ธันวาคม 2563 
วัดสุวรรณคีรีวิหาร 
วัดเจ้าคณะจังหวัดระนอง อารามหลวง

ร่วมทอดผ้าป่ากับคณะพระธุดงค์
สร้างพระพุทธรูปปางประทานพร ณ.วัดใต้ จ.ศรีสะเกษ
———————————-
เป็นผู้แทนเจ้าภาพน้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน659รูป
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระศรีรัตนตรัย
———————————
เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแก่พระนิสิต
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่9-13ธันวาคม รับปริญญาปี2563
จำนวน20,000รูป/คน
————————————
กราบน้อมถวายเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย
 เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

สังโฆเมนาโถ
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
———————————–
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ