วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564
ร่วมทอดกฐินวัดบ้านเกิ้ง อ.ศิลาลาด
จ.ศรีสะเกษ

ถวายน้ำดื่ม400โหลจำนวน4,800ขวด
ร่วมงานทอดกฐินวัดมะเกลือ จรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ

ตั้งโรงทานฉลองกฐินวัดใต้ อ.ราษีไศล

จ.ศรีสะเกษ

ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
อุทยานธรรมดงยาง วัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ