วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563

วันนี้..วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563

เริ่มสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์เพื่อป้องกันโรคโควิด ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ถึงวันนี้ ครบหนึ่งเดือนเต็ม

มอบแมส N95 ,แมสใส ,แมสอนามัย,แมสผ้า,ถุงมือ,หมวก,เสื้อppe ,กล่องอคิลิก ,ถุงเท้า ตั้งแต่จังหวัดสมุทรสาคร ถึง
จังหวัดนราธิวาส และอีกหลายโรงพยาบาลในประเทศไทย

ถวายข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์สามเณรในทิศทั้งสี่

มอบชุดส้มตำ to-go เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล ขาด 5 จังหวัดก็จะครบทั่วประเทศ

มอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเป็นกำลังใจในการกักตัว
เฉพาะข้าวสาร 2,400 กระสอบ

จึงใคร่แจ้งให้ทุกท่านทราบว่า “วันนี้เป็นวันสุดท้ายของโครงการมอบกำลังใจ”

..ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย..
..จงส่งผลให้ทุกท่านที่ร่วมโครงการตลอดหนึ่งเดือนเต็ม..
..จงเป็นผู้ถึงพร้อม..ด้วยทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอก..มีความเจริญ..ทั้งทางโลกและทางธรรม..สมความปรารถนาทุกประการ..

..เกิดขึ้น..ตั้งอยู่..ดับไป..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..