วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ โอนทำบุญถวายค่าแรงสร้างโบสถ์ วัดศรีสุวรรณคงคาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562

คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ โอนทำบุญถวายค่าแรงสร้างโบสถ์ วัดศรีสุวรรณคงคาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

–ตั้งนะโม 3 จบ–

..ทรัพย์ของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้ว..ขอถวายสร้างโบสถ์..วัดศรีสุวรรณคงคาราม..ขออำนาจแห่งการสร้างบุญในครั้งนี้..
..จงส่งผลให้ข้าพเจ้า..พบกัลยาณมิตรที่ชี้ขุมทรัพย์..เป็นกุญแจนำเปิดทรัพย์..ให้มีทุน..ทำมาหากินไม่ติดขัด..ติดต่อเจรจาใดสำเร็จโดยเร็ว..

..ขอให้ลูกหลาน..ลูกศิษย์มีส่วนในบุญของข้าพเจ้า เป็นปาฎิหาริย์เทอญ..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..