วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563

ถวายข้าวสาร น้ำมันพืช ปลาร้า

1.วัดศรีมงคล  ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 

2. วัดศรีใคร  ตำบลเสนางคนิคม
อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 

3. วัดด้ามพร้า ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

4.วัดหนองคู ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

5.ถวายข้าวสารใส่ตู้ปันสุขวัดตะล่อม
จรัญสนิทวงค์13 กรุงเทพมหานครฯ

6.ส่งชุดยังชีพร่วมแจกประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน400ชุด

7.นำอาหารใส่ตู้ปันสุขหน้าเทศบาลอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับนายกเทศมนตรีอำเภอหัวหิน 
นายนพพร วุฒิกุล

– เมนูวันนี้ – 
: ตับหมูผัดกระเทียมพริกไทย 400 ถุง
: แกงคั่วหน่อไม้ดอง 400 ถุง
: ส้มตำTo-Go จำนวน 400 แก้ว
: ข้าวเหนียวมะม่วง 400 กล่อง
: ข้าวสวยร้อนๆ 400 ถุง
รวมทั้งหมด2,000ถุง รับประทานได้400ครอบครัว

มีกำไรทุกวันปันสุข
อะไรก็ไม่มีค่าเท่า ชีวิตที่ยังมีลมหายใจ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ